Teoria Muzicii

    Orele de teoria muzicii sunt menite elevilor care își doresc să aprofundeze studiul muzicii la un nivel avansat. În cadrul acestor ore profesorul nostru va dezvolta competențe și deprinderi precum:
    Teoria muzicii: studiul intervalelor, acordurilor, gamelor, tonalităților, modurilor și a tuturor noțiunilor care țin de partea teoretică a muzicii.
    Solfegiu: elevii vor învăța să citească partituri la prima vedere prin solfegiere.
    Dicteu: elevii vor învăța să scrie fragmente muzicale ritmico-melodice, atât pe o voce cât și pe mai multe voci (în funcție de nivel).Pachete

SINGLE
85RON

Pachet single (o oră teoria muzicii/săptămână individual) – 85 RON

DUO
50RON

Pachetul duo (o oră teoria muzicii/săptămână – doi elevi/oră) – 50 RON